Behandlingshem i Göteborg – Vägen mot ett drogfritt liv

På vårt behandlingshem i Göteborg är specialiserade på att vårda vuxna med narkotika- och/eller alkoholmissbruk. Vi har flera platser att erbjuda och de är fördelade på fördjupad behandling och primärbehandling. Med kunnig bemanning dygnet runt kan du känna dig trygg och vi har ständigt tillgång till en läkare som är insatt i din individuella situation.

Vår välutbildade personal har lång erfarenhet av missbrukarbehandling och teamet består av allt från vårdare inriktade på drog- och alkoholterapi till beteendevetare och socionomer. I den vård vi erbjuder utgår vi från att se varje patient som en enskild individ, vilket innebär att vi ser på din personliga missbrukarproblematik utifrån beteenden, tankemönster, familj, relationer och uppväxt. Vår ambition med vården är att du skall lära dig bemästra konsten med att leva ett drogfritt liv.

Före du placeras på ww.behandlingshemgöteborg.nu är vi måna om att du får ordentlig information om vår enhet och önskar att du om möjligt kan komma på ett informationsbesök för att få en klar bild av vår verksamhet. På informationsbesöket får du prata med en av våra terapeuter kring din problematik och tillsammans går vi igenom våra rutiner, metoder och regler.

När du sedan skrivs in på behandlingshemmet i Göteborg börjar vi tillsammans aktivt arbeta för att uppnå de mål som vi tidigare satt upp för din vård.

Den behandling vi erbjuder består av fyra olika faser, vilket kortfattat innebär att du är under ständig uppföljning och får hjälp med ditt missbruk ur flera olika synvinklar. Vi arbetar även aktivt med bland annat de framgångsrika behandlingarna 12-stegsprogrammet, ASI och Kriminalitet Som Livsstil. Tillsammans stöder vi dig genom hela processen och gör vårt yttersta för att din behandling skall vara framgångsrik.