Bootcamp i Stockholm ger dig bättre form

Generellt sett så har våra vanor kommit att ändras i och med digitaliseringen av samhället och det innebär att vi sitter ned i en betydligt större utsräckning än vad vi gjorde tidigare; de fysiska jobben håller på att försvinna i en högre grad. Något som innebär att vi inte får den dagliga motionen via våra arbeten som vi tidigare fick. Denna digitalisering har heller inte gjort att vi jobbar mindre – något som kan kunnat tänka sig vara fallet – utan tvärtom så har våra arbeten blivit mer stressande och innebär ofta sena kvällar, övertid och en allmän stress; något som varit extra tydligt i de större städerna där Stockholm är en av de mest tydliga.

Här ska man som en slags fotnot tillägga att vår svenska folkhälsa ligger högt om man jämför med andra länder och att vi mår relativt bra fysiskt sätt i jämförelse med exempelvis USA. Vi har inte ens i närheten av samma problem gällande fetma som det stora landet i väst har; men det finns trots det viss anledning till oro.

Vi rör oss mindre, vi stressar mer, vi jobbar fler timmar och vi äter sämre mat: samtliga komponenter som leder till att vår folkhälsa på sikt kommer att bli sämre. Det finns dock tydliga tecken på att även det motsatta scenariot kan komma att inträffa och det är att det vid sidan av denna utveckling även pågår en stor hälsotrend som omfattar både fokus på träning och på en bättre kosthållning.

Kort sagt; många inser farorna som finns i ett stillasittande jobb och inser också att kroppen är ett redskap som behöver underhåll och träning för att fortsatt kunna fungera på ett bra sätt och extra tydligt blir detta också i staden vi ovan nämnde: Stockholm.

I Stockholm finns det nämligen – parallellt med stressen och de stillasittande yrkesformerna – även stora möjligheter gällande sin träning och där flertalet nya, spännande träningsformer börjat ta plats. Som exempel på en sådan kan vi nämna bootcamp och det är en träningsform som kräver lite extra av utövarna. Träningen sker nämligen efter en modell hämtad från den amerikanska marinen – dokumenterat tuff – och där man utgår efter liknade övningar som deras rekryter gör i sitt avslutningstest; kallat bootcamp. Där har vi förklaringen till namnet och till en del av träningen man kan förvänta sig om man anmäler sig till bootcamp i Stockholm. Mer intressant tycker vi dock att två andra saker är: tiden och gemenskapen.

Gemensam träning når individuella mål

Tidpunkterna för en bootcamp sker nämligen ofta under tidig morgon där man tillsammans med andra ”rekryter” samlas för en tuff träning om kanske en timme. En timme där man sliter tillsammans, där man peppar varandra, där man tävlar – primärt mot sig själv – och där allt sker under överseende av en utbildad instruktör.

Det handlar mer om glädje och gemenskap än någon annan träningsform och allt sker i ute i det fria, en nog så viktig detalj då det kommer till fördelarna med bootcamp i Stockholm. Oavsett väder så samlas man och kämpar tillsammans mot de mål man – individuellt – satt upp; och ofta så når man dem också.

Att träningen sker innan jobbet och att man peppas av en grupp där man är beroende av varandras närvaro ger – helt enkelt – bättre resultat och därför anser vi att bootcamp är värt att lyft fram som exempel bland de nya träningsformer man ser i Stockholm. All träning är i grunden bra – det kan vi inte nog poängtera i sammanhanget.