Budgivning på bostäder

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring budgivning. Detta är generella regler som gäller oavsett mäklare. Utöver det kan det skilja något mellan de olika mäklarna kring hur budgivningen går till och liknande. 

Kan man sälja till fast pris?

Ja det är både möjligt att direkt göra upp om ett pris med en köpare samt att uppge ett fast pris i annonsen vid marknadsföring.

Hur går budgivningen till?

Då det inte finns någon lag som bestämmer hur en budgivning på bostäder ska gå till kan det skilja sig mycket mellan olika mäklare. Budgivning kan ske via telefon, sms eller dator. Det vanligaste är att budet lämnas till mäklaren som sedan förmedlar det vidare till säljaren. Sedan kontaktar mäklaren nästa person i budgivningen för att se om de vill ge ett högre pris. Om så sker kontaktar mäklaren köparen igen och förmedlar detta osv. När ingen längre höjer är budgivningen över.

Ett alternativ är sluten budgivning. I detta fall får köparna inte veta om varandras bud utan får lämna in ett bud till mäklaren och sedan presenteras alla dessa för säljaren. Detta är däremot ovanligare och särskilt när det kommer till privata bostäder.

Oavsett är man alltid anonym som budgivare.

Måste man sälja till högst bud?

Det är alltid upp till säljaren att välja vem man vill sälja till. Det vanligaste är att försäljning sker till den som har lagt högsta budet men det behöver alltså inte nödvändigtvis vara så. Orsaken kan exempelvis vara att en vän/släkting har kommit med ett bud efter att budgivningen genomförts. En annan orsak kan vara att man inte vill att just en speciell köpare ska få köpa bostaden. Som säljare får man alltså välja fritt och behöver aldrig uppge varför man väljer en speciell köpare.

Vad innebär förbehåll?

De som ger bud kan även göra detta med vissa förbehåll.  Det betyder att de ger ett bud men samtidigt gäller enbart budet om de får igenom speciella önskemål. Exempelvis kan det vara att någon är beredd att betala 10.000kr extra om de får inflyttningsdatum en månad senare än vad som är sagt från början.

Vem kan man klaga till om mäklaren missköter sitt jobb?

Om man anser att mäklaren inte sköter sitt jobb bör man i första hand prata med mäklaren eller det företag som mäklaren företräder. Nästa steg är att vända sig till aktuellt branschförbund (förutsatt att mäklaren är ansluten till något av dessa). De två största är Fastighetsmäklarförbundet samt Mäklarsamfundet.  Man kan även gå till FRN – Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd.

Tips

För att jämföra olika mäklare så kontakta flera på en gång via tjänster som exempelvis mäklareistockholm.com. På det sättet är det enkelt att jämföra arvoden och andra avgörande faktorer. 

 

 

Tags: