På internet finns alla varor som finns i verkliga livet. Du kan alltså hålla på med e-handel och hitta samma utbud av varor som du gör i köpcentret. Vilka varor säljer dock bäst via e-handel? Det tar vi upp här! Vill du läsa om företag och shopping i Sverige finns även webbplatser som den vi…