Geografin i Stockholm avgör valet av värmepumpar

Fler och fler husägare i Sverige i allmänhet och i Stockholm i synnerhet har börjat se värdet i att på egen hand bestämma över sin uppvärmning och energi samt kostnaden för denna. Denna del är nämligen det som brukar utgöra lejonparten av en kostnad för en husägare och i många fall även en väsentlig och onödig del. Menas med detta; det finns alltid en chans att byta värme- och energikälla och skaffa sig bättre ekonomiska förutsättningar genom att ta tillvara på de resurser som finns i naturen; något man gör genom värmepumpar.

Om man äger ett hus i Stockholm som värms upp av en gammal oljepanna så har man i och med detta gjort sig beroende av hur omvärldens priser för olja ser ut – något som ständigt varierar, men som sällan är lågt. Här står man således som husägare inte på egna ben, man får svårt att planera sin ekonomi då man inte vet hur mycket det kommer att kosta att värma upp huset och det gör allting betydligt svårare.

Vi nämnde att Stockholm var en stad där man i synnerhet börjat se värdet av att stå på egna ben och detta är något som har sin förklaring i hur priserna för bostäder ser ut där. Har man tagit ett lån på sex miljoner kronor för att köpa en villa i Stockholm så vill man – helt enkelt och av naturliga skäl – spara in så mycket pengar som möjligt på annat och här kommer således energi och uppvärmning i i bilden. Värmepumpar – oavsett till vilken energibrunn – sänker nämligen kostnaden markant och det är av den anledningen som fler börjar överväga att installera värmepumpar i sina hus i Stockholm.

Det som fäller avgörande för vilken typ av värmepump som passar bäst för sitt hus är något som avgörs av hur geografin i området kring huset ser ut; en del hus kanske passar för bergvärme, andra för vattenvärme medan ett tredje hus i Stockholm och dennes ägare snarare ska överväga de värmepumpar som finns för frånluftsvärme. Det som krävs innan man fattar ett beslut gällande byte av energi och tillhörande värmepumpar är således att en initial geoteknisk undersökning genomförs där man – baserat på hur tomten och området ser ut – därefter hittar den bästa lösningen. Värmepumpar finns för de flesta av naturens element och det som avgör vilken som passar bäst är således hur marken ser ut.

Kostnaden för värmepumpar är en investering

Många har frågor kring kostnaden för värmepumpar och detta både gällande pumpen i sig och gällande installationen av denna. Det vi kan säga här är att det finns en typ av energi som kostar lite mer sett till installationskostnaden – men att denna även är det som sänker kostnaden allra mest.

Det handlar här om bergvärme och om en geoteknisk undersökning visar att ett hus i Stockholm har bäst förutsättningar för denna så kan ägaren till detta räkna med en kostnad kring 120.000 kronor – rot-avdraget inkluderat – och den höga kostnaden beror på att man måste borra djupt, att man måste gräva, installera värmepumpen (och köpa den naturligtvis) och att man även måste återställa tomten till normalt skick igen.

Dock – och här har vi det bästa med bergvärme; man sänker sin årliga energikostnad med närmare 80% och sett över tid så är detta naturligtvis en stor investering.