Lediga lokaler i Göteborgsområdet

Har du ett nystartat företag eller funderar på att flytta ditt befintliga företag, och är i behov av att hyra en lokal är Harry Sjöberg AB ett bra alternativ. Detta fastighetsbolag har sin bas i Göteborg och har Lediga lokaler för uthyrning i framförallt de sydvästra delarna av Göteborgsområdet, men även på andra strategiska platser runt om i staden. Läget för de fastigheter som företaget hyr ut är utvalda med yttersta omtanke. God tillgänglighet liksom framtida tillväxtmöjligheter är faktorer som företaget har lagt stor vikt vid.

Det bästa valet när du söker lediga lokaler

Företaget har gedigen erfarenhet av uthyrning av olika typer av lokaler för kommersiell verksamhet, såsom lager-, kontors- och butikslokaler. Harry Sjögren AB är en trygg affärspartner som strävar efter att bygga långsiktiga och pålitliga relationer med sina kunder.

För Harry Sjöberg AB är miljöarbete en högprioriterad fråga. Samtliga fastigheter som företaget hyr ut är miljöinventerade, vilket innebär att de är fria från förorenande ämnen och, ur miljösynpunkt, olämpliga byggnadsmaterial. Ett annat exempel på miljöengagemanget är att några av fastigheterna har en energiförbrukning som ligger 35% under det krav som har ställts av regeringen. I övrigt arbetar de aktivt tillsammans med sina hyresgäster för en ökad miljömedvetenhet.

Fastighetsbolaget Harry Sjögren AB grundades redan 1947 av byggmästare Harry Sjöberg. Under de expansiva 1950- och 60-talen hade hans byggföretag växt till att vara ett av de största i västra Sverige. Företaget är ansvarigt för ett stort antal byggnader i regionen. Som exempel kan nämnas hotell, sjukhus, varuhus och bostäder. I slutet av 70-talet såldes byggföretaget och under 80-talet blev Harry Sjöberg AB det fastighetsbolag som det är än idag.