mobila bredbandslösningar

Sedan 2008 har antalet mobila bredband, globalt sett, nästintill fördubblats. och är nu uppe i 1,19 miljarder aktiva abonnemang. År 2004 beräknade man att omkring 4 procent av världens befolkning hade tillgång till mobila bredbandslösningar, en siffra som idag är förlegad och en del av historian. I den senaste mätningen framgick att det är fråga om 17 procent av jordens invånare som har tillgång till mobilt bredband. Vad detta innebär i förlängningen och hur man skall resonera kring en sådan snabb utveckling, är ämne för en helt annan diskussion. Dock kvarstår det faktum att vi kommer allt närmare varandra i och med den globaliseringseffekt som följer möjlighet till interaktion och kommunikation alla avstånd till trots. Med ett öppet internet kan man få tillgång till information från hela världen. Detta har många gånger påtalats som ett eventuellt verktyg för ökad politisk och affärsmässig förståelse för varandra. Många gånger har man försökt censurera internet för att hålla kunskapsnivån hos befolkningen på en, för styret, angenäm nivå. I takt med att internet blir mer lättillgängligt och människor får allt större kunskap om hur man hittar information, kommer censur kanske vara ett minne blott inom ett antal år. Hur det blir med detta får framtiden visa, men en fortsatt ökad tillgång till internet genom mobila bredband är att vänta.