Näringsliv och hållbarhetsfrågor

Omvandlingen av vårt nuvarande näringsliv till ett miljövänligt och mer hållbart sådant är en ständigt pågående process. Det finns fortfarande mycket arbete att utföra på området och de flesta är överens om att ett hållbart näringsliv inte bara är bättre för vår planet, utan även för de enskilda företagen och alla människor som är verksamma i dessa. Här har vi tagit fram några punkter på vilka det svenska näringslivet kan förbättra sig ur ett hållbarhetsperspektiv. Ytterligare fakta om näringsliv finns via denna sida om företag och senaste nyheter.

Effektiviserad energiförbrukning

En allt större andel av det arbete som utförs i våra svenska företag utförs på kontor. De flesta kontor är helt beroende av en väl fungerande strömförsörjning, vilket gör att en effektivisering av energiförbrukningen känns som en bra plats att påbörja hållbarhetsarbetet på. Energiförbrukningen på ett företag kan optimeras på flera olika sätt:

    • Belysning

Belysningen på företagen bör anpassas så man använder så mycket naturligt ljus som möjligt. Genom att installera rörelsedetektorer på platser med mindre rörelse kan energiförbrukningen optimeras en hel del. Det är också viktigt att företag inte använder för mycket ljus på till exempel kontoret, eftersom en alltför stark belysning kan vara påfrestande för ögonen, orsaka huvudvärk och öka energikostnaderna. Äldre glödlampor bör bytas ut mot energieffektiva LED-lampor.

    • Kontorsutrustning

Genom att investera i datorer och annan kontorsutrustning med en lägre energiförbrukning kan den totala energiförbrukningen på företaget optimeras ytterligare. Bärbara datorer är att föredra framför stationära datorer, då laptops använder mindre energi och ger långsiktiga energibesparingar.

Minskad vattenförbrukning

Till skillnad mot vad många tror kan det lätt uppstå vattenbrist i Sverige. Det vatten som används i kontorsbyggnader står för en relativt stor andel av den totala vattenförbrukningen på svenska företag. Eftersom vatten är en viktig naturresurs är det en bra idé att om möjligt minska vattenförbrukningen.

Minskad pappersanvändning och ökad återvinning

Kostnaden för varor och råvaror ökar ständigt, vilket gör att det är viktigare än någonsin att utnyttja resurserna på ett mer effektivt sätt och minska slöseriet av resurser på de svenska företagen. Det mesta som inte kan återanvändas kan faktiskt återvinnas. För att minska användningen av resurser på ett företag finns det några enkla åtgärder man kan vidta:

    • Papper

Säkerställ att utskickslistorna är uppdaterade, spara dokument till molnet snarare än att skriva ut kopior på dokumentet och skriv ut på bägge sidor av pappret.

    • Kontorsutrustning

Använd gärna begagnad kontorsutrustning, investera i utrustning som bidrar till att minska slöseriet (t.ex. hållbar utrustning som kan repareras).