Olika varianter av bodelning

Om man ser till ordet bodelning så tar de flesta för givet att det är en process som sker då ett äktenskap upplösts och där de forna makarna ska komma överens om hur deras gemensamma egendom – hur, föremål, bilar, båt etc – ska fördelas och hur värdet på dessa ska fastställas. Detta är också korrekt – men det finns även andra typer av en bodelning och en sådan är exempelvis fullt möjligt att göra även under ett pågående äktenskap. Det vill säga; ett par som lever tillsammans kan – av olika skäl – välja att genomföra en bodelning där man sammanställer vem som ska ha vad, vem som köpt det och vem som har rätten till något annat.

En bodelning inom äktenskap är ofta något som sker om en av makarna driver en enskild näringsverksamhet och som – vid problem med denna – vill skydda sin partners egendom  från eventuella  borgenärers krav om en konkurs skulle inträffa. Här skriver båda makarna under ett godkännande som därefter skickas in till Skatteverket.

Man ska även se till hur en bodelning ser ut om det handlar om ett par som lever i ett samboförhållande och som därmed inte har ingått äktenskap. Vid en sådan bodelning så krävs det att båda parterna är överens om vem som äger vad och vad som ingår i deras samboegendom. Samboegendom omfattar bostad och bohag och det här kan göra att en bodelning mellan sambo kan vara svårare att genomföra.

Det vill säga; vem äger bilen, båten, aktier och det eventuella sommarstället? För att bohag och bostad ska kvalificera sig som samboegendom så krävs det dessutom att man ska kunna bevisa att man köpt det för gemensamt bruk och användning. Det finns naturligtvis även fördelar vid en bodelning mellan två personer som inte är gifta och som lever i ett samboförhållande. Om en av dessa exempelvis bor i ett hus, äger en bil och äger samtliga möbler och bohag innan den andre flyttar in och medtager sina kläder, en dator samt några andra föremål så kan man förhandla bort sin bodelning och därmed också slippa besväret som kan komma om förhållandet skulle ta slut.

Det finns således all anledning att man gör detta under tiden man lever ihop och detta för att säkerställa att inga eventuella konflikter uppkommer senare.

Konflikt vid en bodelning

Det är dock tyvärr inte ovanligt att parterna vid en bodelning inte kan komma överens om vad som ska tillfalla vem, hur mycket saker och ting är värda samt hur man ska lösa allting rent ekonomiskt. I sådana lägen så kan man ansöka om extern hjälp – en bodelningsförrättare – som sköter allting med värdering och mätning av egendom. En bodelningsförrättare utses av Tingsrätten och har ofta en bakgrund som advokat eller jurist. Denne person är helt neutral och opartisk.

Många som upplever problem med sin bodelning känner oro över vad som sker med sin forna partners bankkonto – det vill säga; köper han en massa saker, för han över pengar till andra konton eller försöker han på något annat sätt att gömma tillgångar? Det behöver man inte vara. I Sverige har vi nämligen redovisningsplikt vid en bodelning och det innebär att man är skyldig att redovisa samtliga transaktioner under perioden.

Vill du veta mer om hur en bodelning fungerar? Då rekommenderar vi ett besök på http://www.svenskbodelning.se/.