Rörlighet

Att ha tillgång till internet är för de allra flesta svenska invånare en självklarhet. Vi är det land var flest använder internet regelbundet, och det finns ingen plats som har så stor internettillgång som just Sverige. De flesta har nog en fast uppkoppling i sitt hem för att via sin hemdator kunna hantera email, räkningar och sådant. Hur som helst var detta situationen för några år sedan. Internet har kommit att utvecklas i stor omfattning under de senaste åren, och så har även våra invanda mönster och de sätt på vilka vi kommer in på internet. Tillgången på bra mobila bredband har blivit större under de senaste åren, och det är inte ovanligt att man i dagslägen har såväl fast som mobil internetuppkoppling. Utöver dessa alternativ har utvecklingen av smarta telefoner gjort att många av oss även har en uppkoppling via denna plattform.

globalt sett har utvecklingen och internettillgången inte rört sig i den snabba takt som varit fallet i Sverige. Dock har mobila internetlösningar kommit att spridas även i länder var tillgången till internet varit mer eller mindre begränsad. Enligt ITU, international telecommunications union, har antalet mobila bredbandsabonnemang ökat med 316 miljoner stycken under 2011. Detta är den största ökning man kunnat se när man studerat tillgången och användningen av mobila bredband, och tekniken möjliggör nu internetuppkoppling var fasta lösningar inte är ett alternativ. Man skall ha med i beräkningarna att den siffra som ITU presenterar, visar på globala siffror.Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *