Om man ser till ordet bodelning så tar de flesta för givet att det är en process som sker då ett äktenskap upplösts och där de forna makarna ska komma överens om hur deras gemensamma egendom – hur, föremål, bilar, båt etc – ska fördelas och hur värdet på dessa ska fastställas. Detta är också…