Generellt sett så har våra vanor kommit att ändras i och med digitaliseringen av samhället och det innebär att vi sitter ned i en betydligt större utsräckning än vad vi gjorde tidigare; de fysiska jobben håller på att försvinna i en högre grad. Något som innebär att vi inte får den dagliga motionen via våra…