Fler och fler husägare i Sverige i allmänhet och i Stockholm i synnerhet har börjat se värdet i att på egen hand bestämma över sin uppvärmning och energi samt kostnaden för denna. Denna del är nämligen det som brukar utgöra lejonparten av en kostnad för en husägare och i många fall även en väsentlig och…