Fördelen som man kan ha av att bo i Stockholm eller i närliggande områden – Solna, Sundbyberg eller exempelvis Årsta – är att man på ett annat sätt kan använda sig av konkurrensen i och kring staden. Oavsett vilken bransch, vilket område eller vilken produkt man är ute efter. Det vill säga; finns det en…