Tarotkort

Är du en av de som hört talas om tarot och som vill förstå mer om vad detta fenomen är för någonting? Det finns en uppsjö legender och berättelser om hur och var tarotkort kommit till, och det är inte för inte som man skrivit åtskilliga böcker med filosofier och hypoteser som sedan kommit att ligga till grund för hur vi ser på tarotkort. Även om man försöker anlägga vetenskapligt perspektiv och hitta någonting verifierat om tarotkort kommer man få problem. Det finns en rad indicier vilka alla, i olika stor mån, visar på hur obefintliga kunskaperna om tarot egentligen är. Vi använder tarotkort på daglig basis och enligt anhängare är tarot verkligen någonting som fungerar. Dock känner vi inte till hur dessa kort kommit till. Här följer några av de teorier som blivit väl formulerade och som skulle kunna vara uppkomsten till dessa tarotkort.

Egyptisk hypotes

Tarot guiderSom mycket inom alternativa tankar finns en stark relation till Egypten. Detta område har genom historien haft en viktig position och lär ha varit en plats var man raffinerat tankar om astrologi. Egypten har också haft en intressant historia där man under långa perioder haft en viss hållning för att, i och med krig och yttre effekter, gå över till en annan. Några av de som hänvisar till Egypten i samtal om tarot, menar att dessa fått namnet i och med ordkombinationen som kan skrivas utifrån bokstäverna t a r o t. För att kunna förstå innebörden av denna tanke behöver man känna till att Ator var ett gudanamn i Egypten. De ord man kan skriva är rota, taro, orat, tora, ator, vilka betyder hjulet i taroten talar ators lag.

Ytterligare en tanke som härrör till hypoteser om Egypten är att tarotkort skall ha formats av en rådgivare till osiris. Det är omöjligt att verifiera vad som hänvisas till Egyptens forntid, men vi känner till att det förekommit en hel del dokumentation och kunskap i detta område. Enligt några personer skall tarotkort ha använts vid präster i Egyptens initieringar. Skall man hitta nutida referenser som till viss del utgått ifrån egyptiska teorier hamnar man i sfären om egyptologi. En av de personer som blivit uppmärksammad för arbetet med egyptiska berättelser, är Aleister Crowley som under sin livstid fick namnet världens elakaste man. Huruvida det stämde eller inte lär det finnas en hel del olika meningar om.

Den kanske mest välkända tanken om tarotkortens historia, är att de skall ha en koppling till biblioteket i Alexandria. Detta var en huvudstad för litteratur och kultur. Allt som fanns hänvisat till i den antika diktkonsten borde ha funnits i original i detta bibliotek. Därtill en rad samlingar vilka haft mer dold historia. De som förespråkar tanken om att tarotkort skall ha uppkommit i samband med perioden för detta bibliotek, är av olika uppfattning. Vissa menar att tarot skall ha varit någonting som fanns att läsa om, medan andra hävdar att de tagits fram för att man skulle kunna sprida och bevara kunskap som annars försvunnit i branden. Kanske är detta en av förklaringarna till all den symbolik man hittat i tidiga kort.

Katarer

De som inte ser Egypten som platsen var tarotkort tagit fram från första början, kan vilja söka en relation till katarerna. För många kanske än mer välkända som historiens gnostiker. Det är svårt att påvisa en konkret inriktning för alla gnostiker eller katarer och begreppet är något som tilldelats dessa. Vill man försöka gräva ytterligare i vilken tradition som kan hävdas vara upphovspersoner till tarotkort, är det i första hand i Frankrike man behöver leta. Albigenser var en grupp katarer som levde nära borgen i Albi. Därav namnet.

Tarot skulle enligt denna hypotes varit ett sätt att bevara kunskap och idéer utom räckhåll för de som var på kant med denna tradition. De katarer som omtalas hade spridning under 1100talet vilket skulle kunna ligga väl i tid med senare utveckling och spridning av tarot i övriga Frankrike.

Fynd

De äldsta tarotkort man funnit, går att titta på i ett museum i Frankrike. Vissa daterar dessa till 1392, medan andra hävdar att de är från tidigt 1400 tal. Dessa tarotkort benämns som Marseilleleken och har varit utgångspunkt för många av de tarotkort som idag finns att köpa. Är man ute efter kort som är så nära de första korten man vet, är det denna stil man kan hitta.

Hermetic order of the golden dawn

Har man intresse för bakgrunden och tankarna om dessa kort, kan man finna en mängd information. Dock är det inte mycket som verifierats av vetenskap. Det finns vissa grupper som under 1800 talet varit mycket framgångsrika vad gäller arbete med tarotkort och spridning av kunskap till invigda. The golden dawn är en sådan grupp. Under 1800talets mitt, formades the hermetic order of the golden dawn av några aktiva i frimurarorden. Frimurarna är kanske de som fått mest utrymme och som diskuterats flest tillfällen i nutid, men golden dawn är också aktiva om än inte fullt så synliga för den som inte själv är intresserad. I golden dawn finns ett stort intresse för esoterisk och inre alkemisk kunskap. Detta är en av orsakerna till att man också jobbat med tarotkort i syfte att hitta större djup och förståelse. Söker man information om dessa eller om andra grupper som under åtskilliga perioder fördjupat sig i tarotkort, finns en hel del information på internet och i böcker runt om i världen.

Tarotkort idag

Att få hjälp med tarotkort och att se framtid med hjälp av denna teknik, är idag tillgängligt både direkt och över distans. Det finns många som jobbar med tarotkort och som är kunniga vad gäller de tekniker som finns att använda. Är man för egen del intresserad av att sätta sig in i tarotkort och lära sig hur man går till väga för att själv använda tarot, kan man fråga någon av de som jobbar med detta. Det finns många kurser och böcker om man skulle ha intresse som rör tarotkort eller någonting som har band till detta. Läs mer om Tarot på Tarotguiderna eller Mediala rummetKommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *