Tolka tarot

Om man inte har någon erfarenhet av tarotkort och inte heller känner till hur man skall använda dessa, är det lite som en kortlek i händerna på någon som inte känner till vad kortspel är. Risken är stor att man inte förstår vad man skall göra och använder korten till någonting helt annat än vad det är tänkt. Tarot handlar inte så mycket om korten i sig, som det handlar om hur man skall hantera dessa.

Genom att sätta sig in i hur man kan arbeta med tarot, kan man få tillgång till en mängd information som är av både historisk och mystik härkomst. Det finns inte många bevis för att tarot verkligen fungerar, men det beror givetvis på vem man frågar. Problematiken med bevis, är att man väljer ut en av parterna och ger denne tolkningsföreträde. Skulle man ge tolkningsbördan till den andra parten skulle utkomsten med all sannolikhet komma att se väldigt annorlunda ut.

Istället för att gå in i en diskussion om huruvida det går att med västerländsk vetenskap bevisa eller falsifiera tarot, väljer vi istället att gå vidare med en diskussion om hur det kommer sig att man använder tarot och hur man kan lära sig denna konst.

Tarot – ursprung

Under historien har det funnits vissa traditioner och skolor som varit starkare än andra. Det var inte frågan om diversitet när det kom till idétraditioner och trosfrågor, utan om att en tro skulle härska över andra. I många fall hade denna tanke en strategisk härkomst då man ville etablera en religion eller tro för ett helt land. Genom detta kunde man då ena folket och göra att alla hade ett högre gemensamt syfte. När man har flera olika traditioner, kan man inte på samma sätt utgå ifrån en och samma moralperspektiv vilket gör arbetet med att styra ett land, minst sagt väldigt komplicerat. Läs mer här: mediumguiden.se/tarot/

Under de år då tarot inte var tillåtet eller ansett som någonting man kunde hålla på med, har traditionen inte lärts ut i den regi vi kan se idag när alltifrån distanskurser till fysiska utbildningar finns att hitta för alla de som har ett intresse för tarot och andra sätt att arbeta med sin egen, och andras, utveckling och mål i livet. Hur man använder sig av tarot har därför förts vidare från person till person genom sägner och berättelser. Det finns tarotkort som går att datera till 1100-1300 talen, men söker man efter instruktioner och tips för hur man skall använda dessa kort, faller det hela direkt. Sedan branden i Alexandria har man inte kunnat visa upp några antika dokument som berättar hur man skall gå till väga, men den muntliga tradition som varit aktuell under alla dessa år, har nu resulterat i en mängd litteratur som behandlar detta område.

Det finns en hel del olika tarotkort att välja bland. Alla ser ut på sitt sätt, men det finns inte någon större skillnad i hur man använder dessa. Det handlar mer om den som använder tarotkorten. Det är viktigt att vara öppen i sin tolkning när man jobbar med tarot. Den information som kommer från de olika mönster man använder för att lägga korten, säger sitt. Varje kort har sedan en egen personlighet och funktion. Det krävs en hel del erfarenhet för att man skall kunna göra riktiga tolkningar av tarot, och detta är kanske en av orsakerna till att det idag finns ett så stort intresse för att få hjälp med tarot från de som verkligen har kunskap och erfarenhet.

Vill man hitta någon som kan lägga tarot, och som dessutom känner till hur man skall tolka korten på rätt sätt, är det bara att börja leta. Det finns inte någon statlig utbildning i tarot, i och med att detta inte bevisats som sant, men ser man kritiskt på värderingsgrunden i samhället kan man snart upptäcka hur mycket som blivit sanktionerat av staten utan bevis på dess effektivitet och funktion. Åter handlar det om tolkning och tolkningsföreträde.