Yrken som syns på tv påverkar ungas val

Yrkesgrupper som ökar i popularitet följer ofta de rådande trender som för tillfället finns i samhället och detta är också naturligt. Man kan se en film som riktar in sig på en yrkesgrupp – exempelvis journalister – och vips så vill alla jobba inom media på ett eller annat sätt. Vidare kan man även säga hur tv påverkar och om man tar en sådan detalj som för tillfället är populär så handlar denna om träning och hälsa. Man kan egentligen slå på sin tv under vilken tid på dygnet som helst och se hur någon person står och lagar mat eller ger olika tips om hur man skaffar sig en bättre hälsa. För några år sedan handlade det om mode och då såg man hur – framför allt unga tjejer – startade bloggar och hoppades kunna göra sig en karriär inom design eller annat.

Andra saker och yrken som visat sig bli populära är fotografer, konditor och exempelvis även polis – det sistnämnda har i och för sig alltid haft en relativt hög status – och gemensamt för dessa är att det hela tiden under senare år legat ett visst fokus på dessa via tv-program.

Det här är ju väldigt intressant också och vad händer med alla som valt ett yrke som för tillfället har en stor inverkan på folk – exempelvis en konditor – då intresset falnar och blickarna istället vänds åt ett annat håll? Ja, här måste ju personens inre driv avgöra och det är samma sak som med allting annat; har man glöden så fortsätter man sin bana oavsett om hur populär den är bland andra.

Finns det då några andra yrken som står på tur då det gäller att synas i tv och därmed bli ett val för yngre människor?

Framtida tv-yrken

Ja, vi berörde ämnet mat tidigare och en del av detta handlar om catering; något som kan bli ett naturligt steg att ta. Om man tänker sig ett tv-program om catering så kan man se att de borde finnas alla ingredienser för ett spännande koncept. Man har potentiella missnöjda kunder, man har mat, man har berusning; kort sagt; catering har det mesta för att bli nästa spännande yrke. Väl unt dessutom; människor som arbetar med catering gör ett hästjobb värt att uppmärksamma. Läs mer om catering här

Vidare kan vi även peka på program inom exempelvis hotell och där gäller samma sak som för catering – en bransch där man både kan följa med bakom- och framför kulisserna och uppleva saker från både gäster och personals synvinkel.

Träning är som sagt stort just nu och här har vi nog – till vissas stora förtret – bara sett början. Det dröjer nog inte alltför lång tid innan man får följa en personlig tränare på allvar i tv-rutan.

Det fina numera är att tv-programmen numera går att se även via datorn och att detta absolut kommer att föda helt nya – kortare, billigare och mer tillgängliga format; tänker man efter så har egentligen alla yrken som finns potentialen att placeras framför en kamera, eller hur?